La interpretació del rostre en la medicina xinesa

La interpretació del rostre en la medicina xinesa

La interpretació del rostre en la medicina xinesa, avui és una ciència.

La medicina xinesa va ser la primera ciència en interpretar la morfologia del cos humà. Ja en temps dels primers emperadors, els metges de la cort llegien aspectes com els ulls, el nas, la boca, les orelles… per donar una interpretació diagnòstica i terapèutica. Avui, aquesta tècnica té el nom de Morfoanàlisi.
Rostre

Tots els humans tenim senyals en el rostre que poden predir algunes debilitats o fortaleses físiques o psicològiques. Com a exemple direm que les persones amb la part del cap del front molt pronunciada revelen una disposició més mental, intel·lectual i analítica. Així també són més racionals i lògics.

Les persones amb una barbeta prima i acabada en punxa també tindran aquesta predisposició. Seran doncs de tipologia yang. El seu temperament serà actiu i d’idees clares i pràctiques, sense prejudicis ni idees preconcebudes.

La lectura del rostre es podria resumir en tres parts destacades: el front; els pòmuls, nas i orelles; i la boca i la barbeta. Dependrà del desenvolupament d’aquestes parts, grandària i volum, que l’especialista en morfoanàlisi farà el seu diagnòstic.
Pensem que aquesta tècnica mil·lenària creada a la xina antiga avui la fan servir destacats especialistes en el camp de la criminologia, la psicologia, o altres ciències.