Curs Drenatge limfàtic

Curs de Drenatge limfàtic

TÈCNICA DE MASSATGE QUE PERMET BUIDAR ACTIVAMENT LES EMBASSAMENTS O D’EDEMA.

Matrícula gratuïta

Ajuda a drenar la circulacio limfàtica per a evitar retenció de líquids.

Format: PRESENCIAL

Durada: 1 any

Inici: 4 d'octubre de 2021

Preu: 950 € / curs

Perquè estudiar al nostre centre

30 anys d'experiència

+30% d'hores de pràctiques que la majoria de centres

Plataforma online amb centenars de documents i hores de vídeo

Objectius

El curs de drenatge limfàtic ens ensenya una tècnica de massatge que permet buidar activament els estats d’embassament o d’edema quan es tracta de problemes de circulació limfàtica. Ajuda a drenar i a estimular la circulació limfàtica per tal d’evitar alteracions com la retenció de líquids.

Curs presencial

Aquest és un curs d’una durada d’1 any, en el qual es fan dues hores i mitja  de classe a la setmana.

És indispensable cursar, durant 8 mesos, l’assignatura obligatòria de ciències de la salut, d’1 hora setmanal, per adquirir coneixements bàsics referents a l’anatomia i la fisiologia del cos humà.

Professorat

Teresa Coca.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Tens dubtes? Omple el formulari i et farem arribar més informació.

* Tots els camps són obligatoris.

Contingut curricular

CONTINGUT DEL CURS

SISTEMA CIRCULATORI SANGUINI

 • Recordar l’anatomia i fisiologia del sistema circulatori sanguini
 • Venes, artèries, capil·lars i sanguinis

 

SISTEMA CIRCULATORI LIMFÀTIC

 • Aprofundir en l’anatomia i fisiologia del sistema limfàtic
 • Vasos limfàtics, capil·lars limfàtics, ganglis limfàtics, organització general

 

SISTEMA INTERSTICIAL

 • Conèixer la fisiologia dels espais hístics
 • Cèl·lules del teixit conjuntiu, substància fonamental, fibres del teixit conjuntiu i funcions

 

LA LIMFA

 • Donar a conèixer el procés de formació de la limfa
 • Fisiologia de la unitat anatòmica i fisiologia bàsica
 • Processos que participen en la formació de la limfa
 • Gradient de pressions
 • D.L.M. i microcirculació

 

GENERALITATS: EFECTES DEL DLM

 • Història del D.L.M., origen i evolució
 • D.L.M. en l’actualitat
 • Efectes i acció del D.L.M.
 • Efecte drenant
 • Efecte neutral
 • Efecte sobre el teixit muscular
 • Efecte sobre el sistema defensiu de l’organisme

 

MANIOBRES DEL DLM

 • CONTINGUTS TEÒRICS
  • Intensitat del D.L.M., fase de pressió i descompressió
  • Ritme d’aplicació
  • Pautes a seguir per realitzar la pressió justa en l’execució del D.L.M.
  • Conceptes: distal proximal, criteris d’inici del tractament
  • Ergonomia: correcta postura del massatgista
  • Maniobres; cercles fixes, bombeig, cercles del palmell, rotatoris
 • CONTINGUTS PRÀCTICS
  • Mobilització de la pell en diferents zones del cos
  • Característiques fonamentals: pressió, direcció i ritme
  • Moviments bàsics: cercle fix, cercle de polze, cercle del palmell, bombeig, rotatori del palmell, cercle de polzes plans

 

ZONES ANATÒMIQUES LIMFÀTIQUES I DLM

 • Fluxos limfàtics superficials del cap
 • Seqüència de les cadenes ganglionars del coll
 • Seqüència de la cara
 • Seqüència de la nuca
 • Fluxos limfàtics superficials de la meitat superior del cos
 • Seqüència de les extremitats superiors
 • Seqüència de la zona toràcica anterior i posterior
 • Fluxos limfàtics de la meitat inferior del cos
 • Seqüència del la zona abdominal
 • Seqüència de les extremitats inferior, posterior i anterior
 • Seqüència de la zona lumbar

 

CONTRAINDICACIONS

 • Contraindicacions absolutes
 • Contraindicacions relatives
 • Mesures de precaució generals en l’aplicació del D.L.M

 

PREPARACIÓ DE L’APLICACIÓ

 • Normes de seguretat i higiene del centre de treball, dels utensilis i material utilitzat
 • Higiene personal del limfodrenatgista
 • Preparació de la sala de treball. Ambientació
 • Elaboració de la fitxa de control de l’usuari
 • Anamnesi
 • Pautes exploratòries
 • Confecció del protocol personalitzat
 • Assessorament a l’usuari respecte el drenatge limfàtic manual
 • Identificació de símptomes o signes que impedeixin l’aplicació
 • Criteris de derivació a altres professionals
 • Com aplicar productes que potenciïn el treball
 • Reconeixement de reaccions que impedeixin de seguir el tractament
 • Control de la correcta evolució de les aplicacions

 

PROTOCOLS D’APLICACIÓ

 • Criteris globals que estableixen les indicacions del drenatge manual
 • Mesures de precaució
 • Moviments complementaris a les seqüències bàsiques
 • Especials tractaments facials
 • Acne, arrugues, flacciditat
 • Especials extremitats
 • Especials toràcics i abdominals
 • Aplicacions post-operatori de cirurgia estètica
 • Complement dels tractaments cosmoteològics
 • Coajudant en les dietes d’aprimament
 • Sobrecàrrega muscular
 • Mals de cap crònics per estrès
 • Trastorns somàtics i psicològics
 • Trastorns neurovegetatius: estrès, insomni
 • Edema venós postural
 • Edema premenstrual
 • Edema de l’embaràs
 • Alteracions estètiques de la pell
 • Trastorns crònics de l’aparell digestiu: estrenyiment, meteorisme, flatulències
 • Altres aplicacions com a eina complementaria

CIÈNCIES DE LA SALUT

 • Anatomia i Fisiologia General
 • Terminologia de les CCSS
 • Definicions, biologia, anatomia, fisiologia
 • La cèl·lula com a unitat estructural
 • Teixits de el cos humà, nocions generals
 • Anatomia i funcions dels sistemes:
  • Aparell digestiu
  • Aparell locomotor
  • Aparell excretor
  • Aparell respiratori
  • Aparell reproductor
  • Sistemes de referència
  • Sistema ossi: estructures i localització
  • Columna vertebral
  • Articulacions
  • Sistema muscular
  • Sistema nerviós
  • Sistema circulatori
  • Sistema endocrí
  • Sistema limfàtic
 • Òrgans dels sentits i les seves funcions
 • Principals patologies dels sistemes

Convalidacions: els professionals sanitaris: metges, infermeres, fisioterapeutes, etc. estaran exempts de cursar les assignatures de Ciències de la Salut.

(*) És indispensable cursar durant el primer any, l’assignatura obligatòria de ciències de la salut, d’1 hora setmanal, per adquirir coneixements bàsics referents a l’anatomia i la fisiologia del cos humà.