Curs Drenatge limfàtic

Curs de Drenatge limfàtic

TÈCNICA DE MASSATGE QUE PERMET BUIDAR ACTIVAMENT LES EMBASSAMENTS O D’EDEMA.

Matrícula gratuïta

Ajuda a drenar la circulacio limfàtica per a evitar retenció de líquids.

Format: PRESENCIAL

Durada: 1 any

Inici: properament

Preu: 950 € / curs

Perquè estudiar al nostre centre

30 anys d'experiència

+30% d'hores de pràctiques que la majoria de centres

Plataforma online amb centenars de documents i hores de vídeo

Curs quiromassatge presencial al Centre de Teràpies Integrals de Manresa

Objectius

El curs de drenatge limfàtic ens ensenya una tècnica de massatge que permet buidar activament els estats d’embassament o d’edema quan es tracta de problemes de circulació limfàtica. Ajuda a drenar i a estimular la circulació limfàtica per tal d’evitar alteracions com la retenció de líquids.

Curs presencial

Aquest és un curs d’una durada d’1 any, en el qual es fan dues hores i mitja  de classe a la setmana.

És indispensable cursar, durant 8 mesos, l’assignatura obligatòria de ciències de la salut, d’1 hora setmanal, per adquirir coneixements bàsics referents a l’anatomia i la fisiologia del cos humà.

Professorat

Teresa Coca.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Tens dubtes? Omple el formulari i et farem arribar més informació.

  * Tots els camps són obligatoris.

  Contingut curricular

  CONTINGUT DEL CURS

  SISTEMA CIRCULATORI SANGUINI

  • Recordar l’anatomia i fisiologia del sistema circulatori sanguini
  • Venes, artèries, capil·lars i sanguinis

   

  SISTEMA CIRCULATORI LIMFÀTIC

  • Aprofundir en l’anatomia i fisiologia del sistema limfàtic
  • Vasos limfàtics, capil·lars limfàtics, ganglis limfàtics, organització general

   

  SISTEMA INTERSTICIAL

  • Conèixer la fisiologia dels espais hístics
  • Cèl·lules del teixit conjuntiu, substància fonamental, fibres del teixit conjuntiu i funcions

   

  LA LIMFA

  • Donar a conèixer el procés de formació de la limfa
  • Fisiologia de la unitat anatòmica i fisiologia bàsica
  • Processos que participen en la formació de la limfa
  • Gradient de pressions
  • D.L.M. i microcirculació

   

  GENERALITATS: EFECTES DEL DLM

  • Història del D.L.M., origen i evolució
  • D.L.M. en l’actualitat
  • Efectes i acció del D.L.M.
  • Efecte drenant
  • Efecte neutral
  • Efecte sobre el teixit muscular
  • Efecte sobre el sistema defensiu de l’organisme

   

  MANIOBRES DEL DLM

  • CONTINGUTS TEÒRICS
   • Intensitat del D.L.M., fase de pressió i descompressió
   • Ritme d’aplicació
   • Pautes a seguir per realitzar la pressió justa en l’execució del D.L.M.
   • Conceptes: distal proximal, criteris d’inici del tractament
   • Ergonomia: correcta postura del massatgista
   • Maniobres; cercles fixes, bombeig, cercles del palmell, rotatoris
  • CONTINGUTS PRÀCTICS
   • Mobilització de la pell en diferents zones del cos
   • Característiques fonamentals: pressió, direcció i ritme
   • Moviments bàsics: cercle fix, cercle de polze, cercle del palmell, bombeig, rotatori del palmell, cercle de polzes plans

   

  ZONES ANATÒMIQUES LIMFÀTIQUES I DLM

  • Fluxos limfàtics superficials del cap
  • Seqüència de les cadenes ganglionars del coll
  • Seqüència de la cara
  • Seqüència de la nuca
  • Fluxos limfàtics superficials de la meitat superior del cos
  • Seqüència de les extremitats superiors
  • Seqüència de la zona toràcica anterior i posterior
  • Fluxos limfàtics de la meitat inferior del cos
  • Seqüència del la zona abdominal
  • Seqüència de les extremitats inferior, posterior i anterior
  • Seqüència de la zona lumbar

   

  CONTRAINDICACIONS

  • Contraindicacions absolutes
  • Contraindicacions relatives
  • Mesures de precaució generals en l’aplicació del D.L.M

   

  PREPARACIÓ DE L’APLICACIÓ

  • Normes de seguretat i higiene del centre de treball, dels utensilis i material utilitzat
  • Higiene personal del limfodrenatgista
  • Preparació de la sala de treball. Ambientació
  • Elaboració de la fitxa de control de l’usuari
  • Anamnesi
  • Pautes exploratòries
  • Confecció del protocol personalitzat
  • Assessorament a l’usuari respecte el drenatge limfàtic manual
  • Identificació de símptomes o signes que impedeixin l’aplicació
  • Criteris de derivació a altres professionals
  • Com aplicar productes que potenciïn el treball
  • Reconeixement de reaccions que impedeixin de seguir el tractament
  • Control de la correcta evolució de les aplicacions

   

  PROTOCOLS D’APLICACIÓ

  • Criteris globals que estableixen les indicacions del drenatge manual
  • Mesures de precaució
  • Moviments complementaris a les seqüències bàsiques
  • Especials tractaments facials
  • Acne, arrugues, flacciditat
  • Especials extremitats
  • Especials toràcics i abdominals
  • Aplicacions post-operatori de cirurgia estètica
  • Complement dels tractaments cosmoteològics
  • Coajudant en les dietes d’aprimament
  • Sobrecàrrega muscular
  • Mals de cap crònics per estrès
  • Trastorns somàtics i psicològics
  • Trastorns neurovegetatius: estrès, insomni
  • Edema venós postural
  • Edema premenstrual
  • Edema de l’embaràs
  • Alteracions estètiques de la pell
  • Trastorns crònics de l’aparell digestiu: estrenyiment, meteorisme, flatulències
  • Altres aplicacions com a eina complementaria

  CIÈNCIES DE LA SALUT

  • Anatomia i Fisiologia General
  • Terminologia de les CCSS
  • Definicions, biologia, anatomia, fisiologia
  • La cèl·lula com a unitat estructural
  • Teixits de el cos humà, nocions generals
  • Anatomia i funcions dels sistemes:
   • Aparell digestiu
   • Aparell locomotor
   • Aparell excretor
   • Aparell respiratori
   • Aparell reproductor
   • Sistemes de referència
   • Sistema ossi: estructures i localització
   • Columna vertebral
   • Articulacions
   • Sistema muscular
   • Sistema nerviós
   • Sistema circulatori
   • Sistema endocrí
   • Sistema limfàtic
  • Òrgans dels sentits i les seves funcions
  • Principals patologies dels sistemes

  Convalidacions: els professionals sanitaris: metges, infermeres, fisioterapeutes, etc. estaran exempts de cursar les assignatures de Ciències de la Salut.

  (*) És indispensable cursar durant el primer any, l’assignatura obligatòria de ciències de la salut, d’1 hora setmanal, per adquirir coneixements bàsics referents a l’anatomia i la fisiologia del cos humà.