Curs Drenatge limfàtic

Curs de Drenatge limfàtic

TÈCNICA DE MASSATGE QUE PERMET BUIDAR ACTIVAMENT LES EMBASSAMENTS O D’EDEMA.

Matrícula gratuïta

Ajuda a drenar la circulacio limfàtica per a evitar retenció de líquids.

Format: PRESENCIAL

Durada: 1 any

Inici: properament

Preu: 950 € / curs

Perquè estudiar al nostre centre

30 anys d'experiència

+30% d'hores de pràctiques que la majoria de centres

Plataforma online amb centenars de documents i hores de vídeo

Objectius

El curs de drenatge limfàtic ens ensenya una tècnica de massatge que permet buidar activament els estats d’embassament o d’edema quan es tracta de problemes de circulació limfàtica. Ajuda a drenar i a estimular la circulació limfàtica per tal d’evitar alteracions com la retenció de líquids.

Curs presencial

Aquest és un curs d’una durada d’1 any, en el qual es fan dues hores i mitja  de classe a la setmana.

És indispensable cursar, durant 8 mesos, l’assignatura obligatòria de ciències de la salut, d’1 hora setmanal, per adquirir coneixements bàsics referents a l’anatomia i la fisiologia del cos humà.

Professorat

Teresa Coca.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Tens dubtes? Omple el formulari i et farem arribar més informació.

  * Tots els camps són obligatoris.

  Contingut curricular

  CONTINGUT DEL CURS

  SISTEMA CIRCULATORI SANGUINI

  • Recordar l’anatomia i fisiologia del sistema circulatori sanguini
  • Venes, artèries, capil·lars i sanguinis

   

  SISTEMA CIRCULATORI LIMFÀTIC

  • Aprofundir en l’anatomia i fisiologia del sistema limfàtic
  • Vasos limfàtics, capil·lars limfàtics, ganglis limfàtics, organització general

   

  SISTEMA INTERSTICIAL

  • Conèixer la fisiologia dels espais hístics
  • Cèl·lules del teixit conjuntiu, substància fonamental, fibres del teixit conjuntiu i funcions

   

  LA LIMFA

  • Donar a conèixer el procés de formació de la limfa
  • Fisiologia de la unitat anatòmica i fisiologia bàsica
  • Processos que participen en la formació de la limfa
  • Gradient de pressions
  • D.L.M. i microcirculació

   

  GENERALITATS: EFECTES DEL DLM

  • Història del D.L.M., origen i evolució
  • D.L.M. en l’actualitat
  • Efectes i acció del D.L.M.
  • Efecte drenant
  • Efecte neutral
  • Efecte sobre el teixit muscular
  • Efecte sobre el sistema defensiu de l’organisme

   

  MANIOBRES DEL DLM

  • CONTINGUTS TEÒRICS
   • Intensitat del D.L.M., fase de pressió i descompressió
   • Ritme d’aplicació
   • Pautes a seguir per realitzar la pressió justa en l’execució del D.L.M.
   • Conceptes: distal proximal, criteris d’inici del tractament
   • Ergonomia: correcta postura del massatgista
   • Maniobres; cercles fixes, bombeig, cercles del palmell, rotatoris
  • CONTINGUTS PRÀCTICS
   • Mobilització de la pell en diferents zones del cos
   • Característiques fonamentals: pressió, direcció i ritme
   • Moviments bàsics: cercle fix, cercle de polze, cercle del palmell, bombeig, rotatori del palmell, cercle de polzes plans

   

  ZONES ANATÒMIQUES LIMFÀTIQUES I DLM

  • Fluxos limfàtics superficials del cap
  • Seqüència de les cadenes ganglionars del coll
  • Seqüència de la cara
  • Seqüència de la nuca
  • Fluxos limfàtics superficials de la meitat superior del cos
  • Seqüència de les extremitats superiors
  • Seqüència de la zona toràcica anterior i posterior
  • Fluxos limfàtics de la meitat inferior del cos
  • Seqüència del la zona abdominal
  • Seqüència de les extremitats inferior, posterior i anterior
  • Seqüència de la zona lumbar

   

  CONTRAINDICACIONS

  • Contraindicacions absolutes
  • Contraindicacions relatives
  • Mesures de precaució generals en l’aplicació del D.L.M

   

  PREPARACIÓ DE L’APLICACIÓ

  • Normes de seguretat i higiene del centre de treball, dels utensilis i material utilitzat
  • Higiene personal del limfodrenatgista
  • Preparació de la sala de treball. Ambientació
  • Elaboració de la fitxa de control de l’usuari
  • Anamnesi
  • Pautes exploratòries
  • Confecció del protocol personalitzat
  • Assessorament a l’usuari respecte el drenatge limfàtic manual
  • Identificació de símptomes o signes que impedeixin l’aplicació
  • Criteris de derivació a altres professionals
  • Com aplicar productes que potenciïn el treball
  • Reconeixement de reaccions que impedeixin de seguir el tractament
  • Control de la correcta evolució de les aplicacions

   

  PROTOCOLS D’APLICACIÓ

  • Criteris globals que estableixen les indicacions del drenatge manual
  • Mesures de precaució
  • Moviments complementaris a les seqüències bàsiques
  • Especials tractaments facials
  • Acne, arrugues, flacciditat
  • Especials extremitats
  • Especials toràcics i abdominals
  • Aplicacions post-operatori de cirurgia estètica
  • Complement dels tractaments cosmoteològics
  • Coajudant en les dietes d’aprimament
  • Sobrecàrrega muscular
  • Mals de cap crònics per estrès
  • Trastorns somàtics i psicològics
  • Trastorns neurovegetatius: estrès, insomni
  • Edema venós postural
  • Edema premenstrual
  • Edema de l’embaràs
  • Alteracions estètiques de la pell
  • Trastorns crònics de l’aparell digestiu: estrenyiment, meteorisme, flatulències
  • Altres aplicacions com a eina complementaria

  CIÈNCIES DE LA SALUT

  • Anatomia i Fisiologia General
  • Terminologia de les CCSS
  • Definicions, biologia, anatomia, fisiologia
  • La cèl·lula com a unitat estructural
  • Teixits de el cos humà, nocions generals
  • Anatomia i funcions dels sistemes:
   • Aparell digestiu
   • Aparell locomotor
   • Aparell excretor
   • Aparell respiratori
   • Aparell reproductor
   • Sistemes de referència
   • Sistema ossi: estructures i localització
   • Columna vertebral
   • Articulacions
   • Sistema muscular
   • Sistema nerviós
   • Sistema circulatori
   • Sistema endocrí
   • Sistema limfàtic
  • Òrgans dels sentits i les seves funcions
  • Principals patologies dels sistemes

  Convalidacions: els professionals sanitaris: metges, infermeres, fisioterapeutes, etc. estaran exempts de cursar les assignatures de Ciències de la Salut.

  (*) És indispensable cursar durant el primer any, l’assignatura obligatòria de ciències de la salut, d’1 hora setmanal, per adquirir coneixements bàsics referents a l’anatomia i la fisiologia del cos humà.