Curs Reflexologia podal

Programa curs reflexologia podal

El curs de reflexologia podal ens ensenya la tècnica que consisteix en la pressió de diferents punts que es troben en la planta del peu per a la guarició. Cadascun dels nostres peus està dividit en zones que reflexen diverses parts del nostre cos.

 

DURADA: 6 mesos

Aquest és un curs d’una durada de 6 mesos, on s’hi inclou la reflexologia podal. Consta de 2 hores de classe a la setmana
(*)És opcional cursar, durant 8 mesos, l'assignatura de ciències de la salut, d'1 hora setmanal, per adquirir coneixements bàsics referents a l'anatomia i la fisiologia del cos humà.

 

FORMAT: presencial

HORARI:

Els dimecres de 18:30 a 20:30, 2 hores de pràctiques

INICI:

19 de maig de 2021

PREU:

120 € / mes

 

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Tens dubtes? Omple el formulari i et farem arribar més informació.

* Tots els camps són obligatoris.

 

Informació per a la inscripció AQUÍ 

Continguts

BLOC 1: reflexologia podal
Assignatures:
Reflexologia podal
Unitats formatives:
Història de la Reflexologia
Conceptes de medicina hol·lística
Anatomia del peu
Unitats formatives:
Anatomia i fisiopatologia del peu
Punts reflexos
Unitats formatives:
Cartografia del peu
Interrelació entre el peu dret i el peu esquerre
Zones reflexes dels peus per grups
Pràctica
Unitats formatives:
Pràctiques de la reflexologia podal
Condicions prèvies a l’aplicació de la reflexologia
Unitats formatives:
Historial personal
Interferències amb les altres teràpies
Contraindicacions
Temps i periodicitat del tractament: informació al client, valoració de la primera sessió, posició client-terapeuta
Tècniques i maniobres
Unitats formatives:
Preparació – relaxació del peu
Pressió; intensitat, estimulació, dispersió, bombeigs.
Relaxació final
Efectes de l’aplicació de la reflexologia
Unitats formatives:
Reaccions curatives
Situacions de crisi i actuació en front de la crisi
Seqüències segon sistema
Unitats formatives:
Aparell digestiu
Fetge vies biliars
Aparell urinari
Aparell respiratori
Aparell circulatori
Aparell locomotor
Sistema nerviós
Sistema immunològic
Òrgans dels sentits
Sistema endocrí
BLOC 2: reflexologia manual (opcional)
Unitats formatives:
Anatomia i fisiopatologia de la mà
Pràctica
Condicions prèvies a l’aplicació
Tècniques i maniobres
Seqüències segons sistema
BLOC 3: massatge metamòrfic (opcional)
En el cas que l’alumne el volgués cursar s’afegiria un mes més a la durada del curs (7 mesos en total).
Unitats formatives:
Introducció a la tècnica metamòrfica
Teoria del mètode
Anatomia bàsica
Història del massatge metamòrfic
Expressions dels diferents teixits corporals: teixits tous, teixits durs, fluid
Esquema prenatal
Influències de l’esquema prenatal: nivell físic, mental, emocional i de comportament
Influències materials/ immaterials
Manifestacions de canvi
Pràctica i aplicacions del massatge en peus, mans, columna i cap
Ciències de la salut
Les ciències de la salut és un contingut obligatori pel curs de Shiatsu.
Unitats formatives
Anatomia i Fisiologia General
Terminologia de les CCSS
Definicions, biologia, anatomia, fisiologia
La cèl·lula com a unitat estructural
Teixits del cos humà, nocions generals
Anatomia i funcions dels sistemes:
Aparell digestiu
Aparell locomotor
Aparell excretor
Aparell respiratori
Aparell reproductor
Sistemes de referència
Sistema ossi: estructures i localització
Columna vertebral
Articulacions
Sistema muscular
Sistema nerviós
Sistema circulatori
Sistema endocrí
Sistema limfàtic
Òrgans dels sentits i les seves funcions
Principals patologies dels sistemes

Convalidacions: els professionals sanitaris: metges, infermeres, fisioterapeutes, etc. estaran exempts de cursar les assignatures de les Ciències de la Salut.

(*) És indispensable cursar durant el primer any, l’assignatura obligatòria de ciències de la salut, d’1 hora setmanal, per tal d’adquirir coneixements bàsics referents a l’anatomia i la fisiologia del cos humà.

Category
cursos_presencials