Curs drenatge limfàtic

Programa curs drenatge limfàtic

El curs de drenatge limfàtic ens ensenya una tècnica de massatge que permet buidar activament els estats d’embassament o d’edema quan es tracta de problemes de circulació limfàtica. Ajuda a drenar i a estimular la circulació limfàtica per tal d’evitar alteracions com la retenció de líquids.

 

 

DURADA: 1 any

Aquest és un curs d’una durada d’1 any, en el qual es fan dues hores i mitja  de classe a la setmana. (*)
(*)És indispensable cursar, durant 8 mesos, l'assignatura obligatòria de ciències de la salut, d'1 hora setmanal, per adquirir coneixements bàsics referents a l'anatomia i la fisiologia del cos humà.

Consulta preus i horaris aquí.

Continguts

TEMARI DEL CURS
Assignatures:
SISTEMA CIRCULATORI SANGUINI
Unitats formatives:
Recordar l’anatomia i fisiologia del sistema circulatori sanguini
Venes, artèries, capil·lars i sanguinis
SISTEMA CIRCULATORI LIMFÀTIC
Unitats formatives:
Aprofundir en l’anatomia i fisiologia del sistema limfàtic
Vasos limfàtics, capil·lars limfàtics, ganglis limfàtics, organització general
SISTEMA INTERSTICIAL
Unitats formatives:
Conèixer la fisiologia dels espais hístics
Cèl·lules del teixit conjuntiu, substància fonamental, fibres del teixit conjuntiu i funcions
LA LIMFA
Unitats formatives:
Donar a conèixer el procés de formació de la limfa
Fisiologia de la unitat anatòmica i fisiologia bàsica
Processos que participen en la formació de la limfa
Gradient de pressions
D.L.M. i microcirculació
GENERALITATS: EFECTES DEL DLM
Unitats formatives:
Història del D.L.M., origen i evolució
D.L.M. en l’actualitat
Efectes i acció del D.L.M.
Efecte drenant
Efecte neutral
Efecte sobre el teixit muscular
Efecte sobre el sistema defensiu de l’organisme
MANIOBRES DEL DLM
Unitats formatives:
 • Continguts teòrics:
  • Intensitat del D.L.M., fase de pressió i descompressió
  • Ritme d’aplicació
  • Pautes a seguir per realitzar la pressió justa en l’execució del D.L.M.
  • Conceptes: distal proximal, criteris d’inici del tractament
  • Ergonomia: correcta postura del massatgista
  • Maniobres; cercles fixes, bombeig, cercles del palmell, rotatoris
 • Continguts pràctics:
  • Mobilització de la pell en diferents zones del cos
  • Característiques fonamentals: pressió, direcció i ritme
  • Moviments bàsics: cercle fix, cercle de polze, cercle del palmell, bombeig, rotatori del palmell, cercle de polzes plans
ZONES ANATÒMIQUES LIMFÀTIQUES I DLM
Unitats formatives:
Fluxos limfàtics superficials del cap
Seqüència de les cadenes ganglionars del coll
Seqüència de la cara
Seqüència de la nuca
Fluxos limfàtics superficials de la meitat superior del cos
Seqüència de les extremitats superiors
Seqüència de la zona toràcica anterior i posterior
Fluxos limfàtics de la meitat inferior del cos
Seqüència del la zona abdominal
Seqüència de les extremitats inferior, posterior i anterior
Seqüència de la zona lumbar
CONTRAINDICACIONS
Unitats formatives:
Contraindicacions absolutes
Contraindicacions relatives
Mesures de precaució generals en l’aplicació del D.L.M
Section
Unitats formatives:
Normes de seguretat i higiene del centre de treball, dels utensilis i material utilitzat
Higiene personal del limfodrenatgista
Preparació de la sala de treball. Ambientació
Elaboració de la fitxa de control de l’usuari
Anamnesi
Pautes exploratòries
Confecció del protocol personalitzat
Assessorament a l’usuari respecte el drenatge limfàtic manual
Identificació de símptomes o signes que impedeixin l’aplicació
Criteris de derivació a altres professionals
Com aplicar productes que potenciïn el treball
Reconeixement de reaccions que impedeixin de seguir el tractament
Control de la correcta evolució de les aplicacions
Section
Unitats formatives:
Criteris globals que estableixen les indicacions del drenatge manual
Mesures de precaució
Moviments complementaris a les seqüències bàsiques
Especials tractaments facials
Acne, arrugues, flacciditat
Especials extremitats
Especials toràcics i abdominals
Aplicacions post-operatori de cirurgia estètica
Complement dels tractaments cosmoteològics
Coajudant en les dietes d’aprimament
Sobrecàrrega muscular
Mals de cap crònics per estrès
Trastorns somàtics i psicològics
Trastorns neurovegetatius: estrès, insomni
Edema venós postural
Edema premenstrual
Edema de l’embaràs
Alteracions estètiques de la pell
Trastorns crònics de l’aparell digestiu: estrenyiment, meteorisme, flatulències
Altres aplicacions com a eina complementaria
Ciències de la salut
Les ciències de la salut és un contingut obligatori pel curs de Shiatsu.
Unitats formatives
Anatomia i Fisiologia General
Terminologia de les CCSS
Definicions, biologia, anatomia, fisiologia
La cèl·lula com a unitat estructural
Teixits del cos humà, nocions generals
Anatomia i funcions dels sistemes:
Aparell digestiu
Aparell locomotor
Aparell excretor
Aparell respiratori
Aparell reproductor
Sistemes de referència
Sistema ossi: estructures i localització
Columna vertebral
Articulacions
Sistema muscular
Sistema nerviós
Sistema circulatori
Sistema endocrí
Sistema limfàtic
Òrgans dels sentits i les seves funcions
Principals patologies dels sistemes

Convalidacions: els professionals sanitaris: metges, infermeres, fisioterapeutes, etc. estaran exempts de cursar les assignatures de les Ciències de la Salut.

(*) És indispensable cursar durant el primer any, l’assignatura obligatòria de ciències de la salut, d’1 hora setmanal, per tal d’adquirir coneixements bàsics referents a l’anatomia i la fisiologia del cos humà.

Category
cursos_presencials