Curs Acupuntura

Programa curs d’acupuntura

 

El curs d’acupuntura ensenya una teràpia molt eficaç en el tractament del dolor i com a reforç en malalties cròniques. Mitjançant la punció de determinats punts del cos, podem restablir el funcionament normal del propi cos.L’acupuntura és la teràpia medicinal contra el dolor per excel·lència.

 

Durada: 2 anys i mig

Aquest és un curs d’una durada de 2 anys i mig en el qual es fan 2 hores de classe a la setmana (*)

(*) És indispensable cursar durant el primer any, l’assignatura obligatòria de ciències de la salut, d’1 hora setmanal, per tal d’adquirir coneixements bàsics referents a l’anatomia i la fisiologia del cos humà.

Consulta preus i horaris aquí.

Continguts

PRIMER CURS: Diagnòstic i localització de punts d acupuntura
HISTÒRIA DE LA MEDICINA XINESA
Unitats formatives:
Els orígens de la M.T.X.
El I.Ching (llibre de les mutacions)
Grans personatges històrics
Les principals dinasties
La M.T.X. en l’actualitat
FONAMENTS I FILOSOFIA MÈDICA XINESA
Unitats formatives:
Taoisme, Confucionisme i Budisme
El pensament pre-cientific
Aspectes filosòfics d’altres cultures
Aplicació del mètode antic amb el modern
TEORIA BÀSICA DE LA M.T.X.
Unitats formatives:
Terminologia mèdica xinesa
Teoria del Yin-Yang
Teoria dels 5 elements
Aplicació de les teories en la medicina
FISIOLOGIA
Unitats formatives:
Les substàncies fonamentals; Qi, Jing, Xue, Jinye, Shen
Els òrgans ZHANG
Els òrgans FU
Interaccions entre les substàncies i els òrgans
Els Fu extraordinaris
DIAGNÒSTIC
Unitats formatives:
Els quatre mètodes de diagnòstic; observar, palmar, interrogar, auscultar
La diferenciació de síndromes segons: els 8 principis, els Zhang-fu, els 6 nivells, els canals i col·laterals
El diagnòstic en els nens
Etiopatogenia; mecanismes patogènics
Exploració pràctica complerta sobre els 4 mètodes
LOCALITZACIÓ DE PUNTS
Unitats formatives:
Pràctiques de localització de punts d’acupuntura
Punts dels 14 meridians
SHIATSU I
Unitats formatives:
Pràctiques dels principals punts de Shiatsu
Pràctiques del massatge general

SEGON CURS: Shiatsu II i acupuntura
CIÈNCIES DE LA SALUT
Unitats formatives:
Fisiologia humana
Semiologia i patologia
Exploracions complementaries analítiques
Antropologia de la salut
Atenció i gestió sanitària
Ètica, deontologia i legislació
Farmacologia
Investigació i Bioestadística
Situacions d’assistència urgent
Nutrició i dietètica
MERIDIANS I COLATERALS
Unitats formatives:
Els 12 grans meridians ordinaris
Els 8 meridians extraordinaris
Els 15 col·laterals
Regions tendino-musculars i cutànies
Funcions i aplicacions pràctiques
PUNTS ENERGÈTICS
Unitats formatives:
Estudi i pràctica dels punts dels meridians
Els punts extres
Els punts Ashi
Els punts Shu
Els punts Yuan-Luó
Els punts Shu dorsals i Mu ventrals
Els punts d’encreuament
Els punts de reunió
Els punts XI i HE
Pràctiques de combinació de punts, local i distal
SHIATSU II
Unitats formatives:
Pràctiques del massatge Shiatsu
TUINA
Unitats formatives:
Pràctiques del massatge Tuina
AURICULOPUNTURA
Unitats formatives:
Mapes reflexògens de l’orella
Punts importants de l’orella
Tècniques de punció i manipulació
Tractaments específics
Pràctiques combinades d’acupuntura general
MOXIBUSTIÓ
Unitats formatives:
Coneixement dels diferents tipus de moxes
Indicacions generals i Contraindicacions
Combinació de moxa i acupuntura
Aplicació de les ventoses
Actualització moderna del mètode
TRACTAMENTS
Unitats formatives:
Pràctiques de tractaments d’acupuntura i moxibustió per especialitats clíniques.
Ginecologia
Traumatologia
Psicologia
Sanguini, vascular
Neurologia
Digestiu
Dermatologia
Cardiologia
Altres

Ciències de la salut
Les ciències de la salut és un contingut obligatori pel curs de Shiatsu.
Unitats formatives
Anatomia i Fisiologia General
Terminologia de les CCSS
Definicions, biologia, anatomia, fisiologia
La cèl·lula com a unitat estructural
Teixits del cos humà, nocions generals
Anatomia i funcions dels sistemes:
Aparell digestiu
Aparell locomotor
Aparell excretor
Aparell respiratori
Aparell reproductor
Sistemes de referència
Sistema ossi: estructures i localització
Columna vertebral
Articulacions
Sistema muscular
Sistema nerviós
Sistema circulatori
Sistema endocrí
Sistema limfàtic
Òrgans dels sentits i les seves funcions
Principals patologies dels sistemes

Convalidacions: els professionals sanitaris: metges, infermeres, fisioterapeutes, etc. estaran exempts de cursar les assignatures de les Ciències de la Salut.

Category
cursos_presencials